Pages

Sunday, 20 March 2011

skema bm2


Soalan 1 : Rumusan (30 markah)

Pendahuluan / Pengenalan  (2 markah)
Petikan membincangkan cadangan/ langkah/ usaha/ strategi untuk menjadikan jalan raya sebagai laluan yang selamat kepada para pengguna.                                                                                                                                                                                                                                   
 Isi Tersurat (4 - 12 markah) : saranan menjadikan jalan raya sebagai laluan yang selamat 
S1  Pelbagai pihak telah bekerja keras untuk menyedarkan pengguna bahawa jalan raya bukan medan pertempuran

S2        Semua pihak yang menggunakan jalan raya harus menganggap pengguna jalan raya yang lain sebagai sahabat/ pengguna jalan raya perlu saling menghormati dan bantu-membantu.

S3        Persepsi bahawa jalan raya ialah laluan yang selamat hendaklah diterima setiap orang/ Pandangan bahawa jalan raya ialah kemudahan yang membahayakan tidak boleh dibiarkan berlarutan.

S4        Pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang dan menambahkan hukuman atau denda pada pesalah jalan raya.

(Nota: Jika tiada Pihak berkuasa, berikan 1 markah sahaja)

S5      Remaja dididik tentang aspek-aspek keselamatan jalan raya sejak di bangku sekolah lagi.

S6      Keazaman dan komitmen diwujudkan dalam pemikiran setiap pengguna agar mematuhi setiap peraturan dan disiplin ketika di jalan raya.

S7      Pengguna mesti menghapuskan kecenderungan berkelakuan buruk/sikap suka menunjuk-nunjuk.

S8      Kempen kesedaran tentang keselamatan jalan raya perlu dipergiat.

Isi Tersirat (4 - 12 markah) : halangan untuk menjayakannya
T1                                Kakitangan penguat kuasa tidak cukup.

T2                                Tiada usaha yang serius untuk menyedarkan pengguna jalan raya.

T3                                Kempen-kempen keselamatan jalan raya dilakukan secara bermusim.

T4                                Pengguna jalan raya berpura-pura mematuhi peraturan jika ada pemeriksaan.

T5                                Tiada laluan khusus untuk pelbagai jenis kenderaan.

T6                                Sikap pengguna jalan raya yang mementingkan diri sendiri.

                                                (Isi tersirat lain yang bukan ulangan diterima)

Kesimpulan (2 markah)
Kesimpulannya, setiap pengguna jalan raya perlu memandu secara berhemah supaya kemalangan jalan raya dapat dikurangkan.

Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk mengurangkan kadar kemalangan agar negara tidak kehilangan tenaga kerja/tidak kerugian.


Soalan 2(a) : Petikan Umum (9 markah)
(i)       Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata tidak boleh dibiarkan berlarutan?     [2 m]

-  jangan / usah/ diberi ruang daripada terus bercambah/ berkembang                                                                                                                                     2

(ii)       Mengapakah masalah-masalah di jalan raya  sukar ditangani?                                                                                                                                                                                                    [3 m]

-   anggapan bahawa jalan raya ialah kemudahan yang membahayakan                                                                                                                        1
          -  tidak yakin bahawa suasana selamat dapat diwujudkan di jalan raya                                                                                                                               1
          - pengguna jalan raya mengamalkan kelakuan buruk ketika di jalan raya                                                                                                   1

(iii)       Pada pendapat anda, mengapakah hukuman yang dikenakan masih gagal
menyedarkan pengguna jalan raya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [4 m]

- pengguna mampu membayar denda/ denda masih ringan                                                                                                                                                                                                                             1
         -  hukuman yang dikenakan tidak menakutkan mereka/ tidak dapat menginsafkan mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 1
        - wujud sikap membalas dendam/ melakukan kesalahan semula  agar berasa puas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1
-             pelaksanaan hukuman tidak tegas / mandatori/ pesalah boleh merayu                                                                                                                      1


Soalan 2(b) : Petikan Prosa Moden (9 markah)
(i)                                 Mengapakah Ripin menganggap keris kepunyaannya istimewa?                                                                                                                                                                         [3 m]

-   dia mendapat keris itu melalui mimpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
-  keris itu boleh wujud atau ghaib berdasarkan keadaan-keadaan tertentu                                                                                                                                                       1
- keris itu akan terus ghaib apabila dia meninggal dunia                                                                                                                                                                                                                                   1

(ii)        Pada pendapat anda, bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap unsur
mitos dapat dikikis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [3 m]

- menerapkan/ mematuhi ajaran agama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1
- meminta bukti secara saintifik tentang sesuatu kejadian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1
- menjelaskan bahawa unsur mitos hanya untuk menjadikan cerita lebih  menarik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1
   - menjelaskan bahawa mitos bertentangan dengan ajaran agama                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1                                                               
(iii)    Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan di atas dan dua
pengajaran   lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [3 m]
           
                                                 
Pengajaran:
          Daripada petikan:
-   kita jangan mudah percaya pada perkara tahayul/ karut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1

Daripada cerpen:
-        kita mesti mempunyai sifat kasih sayang terhadap haiwan                                                                                                                                                                                                                 1
-       kita mesti prihatin dengan nasib yang menimpa anak yatim                                                                                                                                                                                                                1
-      kita harus tabah menghadapi kesusahan semasa perang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
-    kita mesti pandai berdikari apabila kehilangan ahli keluarga                                                                                                                                                                                                              1         

Soalan 2(c) : Petikan Prosa Klasik (8 markah)
(i)  Apakah maksud di mana dapat kusalahi?                                                                                                                                                                                                                                         
  -  Hang Jebat tidak mampu mengelak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2

(ii)  Nyatakan sebab Laksamana hendak membunuh Hang Jebat.                                                                                                                                                                                         [2 m]
                                                           
  -   Laksamana mentaati titah Duli Yang Dipertuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
 -  Hang Jebat dianggap menderhaka kepada Duli Yang Dipertuan                                                                                                                                                                         1

(iii)       Pada pendapat anda, mengapakah Bendahara mengingkari titah Duli Yang Dipertuan supaya membunuh Laksamana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [4 m]

-  Bendahara tahu bahawa Laksamana tidak bersalah/ difitnah                                                                                                                                                                                                           1
- Bendahara kasihan/ simpati akan Laksamana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
- Laksamana banyak berjasa kepada negeri Melaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1
-    Bendahara sedar bahawa kehandalan Laksamana akan diperlukan untuk menghadapi ancaman musuh/ mempertahankan Melaka pada masa depan                                                                                                                                                                                                                                      1
-    Bendahara bimbang akan kesan buruk yang mungkin menimpa Melaka/ protes
daripada penyokong/ pengikut Laksamana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1


Soalan 2(d) : Petikan Puisi (9 markah)
(i)  Apakah yang dikenang oleh penyajak?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [3 m]

-   tempat beliau bersekolah dan dibesarkan / Padang Speedy / Durian Sebatang                                                         1
-   pengorbanan emak dan ayahnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1
- keakraban teman-temannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - guru yang mengajarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(ii)       Pada pendapat anda, apakah langkah yang wajar dilakukan untuk membalas
jasa dan pengorbanan ibu bapa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [3 m]

tinggal bersama-sama dengan ibu bapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-    memberikan wang perbelanjaan setiap bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-    sentiasa menziarahi mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-   sering bertanya khabar/menghantar surat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- memberikan rawatan apabila mereka sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  sentiasa membahagiakan mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(iii) Huraikan tiga persoalan dalam sajak di atas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [3m]
   perasaan sayang akan kampung halaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   - persahabatan yang akrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  -  pengorbanan ibu bapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-   pengorbanan seorang guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (30 markah)

Perhatian bagi Soalan 3(a)

1.                     Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.
2.                     Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca secara keseluruhan.
3.                     Perkataan berkenaan digunakan sebagai peribahasa/ kata ganda, berikan 0 markah.
4.                     Jika memberi makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah.
5.                     Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap ayat.
6.                     Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat.
7.                     Sengaja menambah atau mengubah imbuhan, berikan 0 markah.
8.                     Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.
9.                     Tolak ½ markah bagi setiap ayat yang maksudnya tidak begitu jelas.
10.                    Jika bina ayat daripada satu perkataan sahaja dalam pasangan perkataan, berikan 0 markah.


3 (a)     Membina ayat (6 markah)

(i)                  menebas
memotong atau merambah pokok-pokok kecil
menebang
memotong pokok kayu dan lain-lain yang besar-besar

(ii)      melambai
bergerak-gerak turun naik (tentang tangan) untuk memanggil, dll.
mengilas
memulas atau memiuh (tangan)

(iii)     menoleh
berpaling atau berpusing muka ke kiri, ke kanan atau ke belakang untuk melihat
menengadah
memandang ke atas, mengangkat kepala (tidak menunduk)


3          (b)        Cakap Ajuk dan Cakap Pindah (6 markah)

Rajesh terkejut setelah mendapati bahawa Kamal belum bersiap untuk menghadiri aktiviti badan beruniform di sekolah pada petang itu.                                                                                                                                                                                                                                                                        Kamal menjelaskan bahawa dia tidak mahu pergi kerana banyak kerja rumah yang
belum diselesaikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rajesh menasihati Kamal supaya tidak berpandangan sedemikian.                                                                                                                                                                             

Rajesh menjelaskan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk masa hadapan mereka.     

Kamal mengeyakan pandangan Rajesh itu dan mengucapkan terima kasih kerana memberikan nasihat yang berguna kepadanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rajesh membalas ucapan tersebut lalu mengajak Kamal pergi ke sekolah.                                                                                                                             1
 3         (c)   Membaiki kesalahan ejaan dan imbuhan (6 markah)

(i)           kaki tangan      -      kakitangan
                        perolehi          -      memperoleh
                       
         (ii)        Lapuran             -      Laporan
                     menghidu           -      terhidu
           
(iii)      ditugaskan          -      ditugasi
                     temasha             -      temasya
           

3          (d)        Membaiki kesalahan kata atau istilah atau tatabahasa (6 markah)
           
(i)    Pengetua sekolah-pengetua sekolah     -        Pengetua-pengetua sekolah
                  lain-lain perkara                                                                                                                                                  -        perkara-perkara lain

(ii)    kewajaran                                         -        kepentingan
                 beliau sampaikan                                                                                                                                               -        disampaikan oleh beliau  

        (iii)       Selain dari                                                                                                                                                                                -           Selain
                    kerana                                                                                                                                                                          demi/ untuk


3          (e)        Membina ayat daripada peribahasa (6 markah)
           
(i)           Maksud                        :   perkara yang menjadi sebut-sebutan orang
    Contoh                         :  Berita tentang Murad yang membawa gadis Inggeris   pulang telah menjadibuah mulut seluruh kampung. 

(ii)           Maksud                       :  mencapai keuntungan sementara ada kekacauan
                      Contoh        :   Dalam keadaan Salmah yang terdesak untuk pulang ke kampung,  
 
                           pemandu teksi itu cuba menangguk di air keruh dengan       mengenakan bayaran tambang yang tinggi. 

         (iii)       Maksud            :                       ilmu yang tidak diamalkan
                      Contoh        :   Orang tua itu laksana pohon kayu tiada berbuah kerana ilmunya yang ada tidak pernah diamalkan.
Soalan 4 : Novel (15 markah)

(a)                    Citra/ latar masyarakat

Terminal Tiga
1.              Masyarakat desa pedalaman Sabah.
Bukti :            Rimpa dan keluarganya tinggal di pedalaman Sabah.

2.              Masyarakat yang tinggal di bandar.
Bukti :            Bang Maily dan Kak Naspura yang tinggal di Kota Kinabalu.

3.              Masyarakat kampung yang kuat mengamalkan budaya tradisi.
Bukti :            Ramon mengamalkan tradisi minum tuak yang menjadi budaya di tempatnya.

4.    Masyarakat kampung yang mengusahakan aktiviti pertanian/ miskin.
       Bukti :            Penduduk di kampung Rimpa menanam kobis, tomato, asparagus dan lain-lain.

5.              Masyarakat pelajar yang menuntut di institusi pengajian tinggi.
Bukti :            Rimpa dan rakan-rakannya belajar di Akademi Seni Kebangsaan.

6.              Masyarakat yang mengamalkan sikap tolong-menolong.
Bukti :            Bang Maily berusaha membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Rimpa.

7.              Masyarakat yang gigih menuntut ilmu.
Bukti :            Rimpa sanggup meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu di Kuala
Lumpur.

Seteguh Karang
1.              Masyarakat yang gigih mencari rezeki.
Bukti :            Buruh dari Indonesia sanggup berhijrah untuk bekerja di Malaysia seperti Budi,
Bambang dan lain-lain.

2.              Masyarakat yang masih percaya pada perkara karut.
Bukti :            Encik Lee menganggap Anita membawa sial dalam keluarganya.

3.              Masyarakat yang mengamalkan sikap tolong-menolong.
Bukti :            Pak Oni sanggup menjaga Awanis dan adik-beradiknya selepas kematian orang
tua mereka.

4.              Masyarakat wanita yang bekerja untuk mengukuhkan ekonomi keluarga.
Bukti :            Kak Nor bekerja walaupun sudah berkahwin dan mempunyai anak.

5.              Masyarakat wanita yang suka menjaga tepi kain orang.
Bukti :            Kak Sofia/ Maznah selalu bercakap tentang hubungan Awanis dan Wan Asri.

6.              Masyarakat yang tabah/ sabar menghadapi dugaan.
Bukti :            Awanis tabah menghadapi segala dugaan selepas kematian ibu bapanya.

7.              Masyarakat pelajar yang gigih berusaha untuk berjaya.
Bukti :            Awanis sanggup mengambil peperiksaan SPM untuk kali kedua.

8.              Masyarakat lelaki yang suka merendah-rendahkan kebolehan wanita.
Bukti :           Encik Johari memandang rendah akan kebolehan Awanis.

Nota:
a.              Markah isi 4 markah, bahasa 3 markah.
b.              2 markah untuk isi dan huraian yang lengkap.
c.              Isi sahaja 1 markah. Huraian sahaja 0 markah.
d.              Jika menyatakan isi sahaja, markah maksimum ialah 2 markah (markah isi).
(b)        Persamaan perwatakan watak utama

1.              Kedua-dua watak utama mempunyai sifat penyayang pada keluarga.
Rimpa sayang pada ibu dan adik-adiknya.
Awanis sayang pada Anita dan Kak May.

2.              Kedua-dua watak utama tabah menghadapi dugaan hidup.
Rimpa tabah menghadapi kesusahan semasa mendapatkan biasiswa.
Awanis tabah menghadapi kematian ibu bapanya.

3.              Mereka juga gigih dalam menuntut ilmu.
Rimpa sanggup meninggalkan kampung untuk ke Kuala Lumpur bagi mengejar cita-citanya.
Awanis gigih belajar sehingga sanggup mengambil SPM sebanyak dua kali.

4.              Mereka juga seorang yang bertanggungjawab pada keluarga.
Rimpa mencari ayahnya yang menghilangkan diri.
Awanis bertanggungjawab mencari Anita yang lari dari rumah.

5.              Watak utama juga berani menghadapi dugaan.
Rimpa berani berhijrah ke Kuala Lumpur untuk menuntut ilmu.
Awanis berani menyahut cabaran Encik Johari untuk menjatuhkan setandan buah kelapa sawit.
             
Nota:
a.                        Markah isi 6 markah, bahasa 2 markah.
b.                        Maksimum 3 isi yang disertakan dengan contoh yang lengkap.
c.                        Isi 1 markah. Jika contoh daripada satu novel sahaja 0 markah untuk contoh.
Jika tiada persamaan dalam contoh , 0 markah untuk contoh.
d.                        Isi sahaja tanpa contoh  - 3 markah maksimum. (markah isi)
e.                        Jawapan hendaklah dalam ayat yang menunjukkan persamaan.

f.                         Tolak maksimum 1 markah bagi kesalahan bahasa selepas diberi markah isi.PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

No comments:

Post a Comment